01IMG 20170423 135131Ebben az évben a Fehérvári Kézművesek Egyesülete immár ötödik alkalommal szervezte a pusztinai gyermek kézműves tábort

2017. április 17-28-ig.

A fehérvári kézműves csoport kiemelt célokkal érkezett Pusztinára, ezek beépültek a mindennapi foglalkozásokba.

Az eddigi táborok elérték céljukat: a kézművesség, a beszédgyakorlás, a magyar beszédmotíváció és beszédbátorság fejlődésében. Különösen érezhető volt ez a fiatal szülők esetében, akik foglalkozásokon gyermekeikkel együtt dolgozva vagy egymás mellett alkotva érezték és látták, hogy milyen fontos a családban a magyar anyanyelv tanulása és használata. Belátták, hogy a mindennapi életben igen gyakran fontos egy idegen nyelv ismerete, a kétnyelvűség és azok használata.
Az eredmények ellenére még sok tennivaló vár a jövőben is mindenkire, aki fontosnak tartja a csángó nép és nyelv megmaradását.

Dr Gulyás Antal fafaragó otthon előre elkészített elemekből építtetett a gyermekekkel egy házikót, amit kutyaháznak neveztek el. Filcből pulikutyát készítettek, ami az elkészült ház előtt ül.
Ezután medálokat festettek, amihez fonalból sodortak szalagot, s nyakba akasztották.

Dr Gulyás Antalné népi szövő, iparművész fonal- munkát végzett a gyermekekkel.
Lapkarmantyún babát szőttek. Körmöcskén virágot, szövőkereten szőnyeget, szádfán szalagot.
Ezek által sokféle szövéstechnikát ismertek meg a gyermekek. A korábbi években tanultakat egyre magasabb szinten és igényesebben tudták végezni.
Külön ki kell emelni, hogy a fiatal anyák is bekapcsolódtak ebbe a munkába, amit már az elmúlt évben is megkezdtek, próbálgattak.
Ők évközben is szőttek már, délutánonként szövő foglalkozásokat tartottak, gyakoroltak, tanították egymást, az érdeklődőket és a gyermekeiket is. Így az idősek osztovátán szövése mellé beállt a gyapjúszövés szövőkereten. Új elhatározás született, hogy osztovátát állítsanak fel a Magyar Házban. Munkáikat kiállítottuk.

Pokrovenszky Lászlóné  varrni tanította a gyermekeket.
Különböző munkadarabokat készítettek: babákat, virágokat, ujjbábokat, könyvjelzőt, textil állatfigurákat, kulcstartót. A gyerekek nagyon szerették ezt a foglalkozást, ami kitartást és szorgalmat igényelt. Szívesen mutogatták munkájukat mindenkinek, játszottak velük.

Rózsavölgyi Ágnes szövő ötletei alapján gipszfigurákat öntöttek, megfestés után ajtódíszeket és képeslapokat készítettek belőle.
Öntapadós közlekedési eszközök felhasználásával szintén ajtódísz és könyvjelző készült.
Az óvódás korosztály nyomdázott, amit üvegmozaik technikával diszítettek. Többféle technikával ékszerek készültek.

Hidvégi Miklós bőrdíszműves segítségével bőrből kis és nagy szütyőt varrtak a nagyobbak. Négyszálból kerekre font kulcstartó is készült. Három szálból fonott karkötő és könyvjelző volt a következő darab,de készült több telefontartó és csuklópánt is.

Lukács Andrea tanítónő, mesemondó válogatása alapján a magyar népmesék tárháza adta a kínálatot a naponkénti magyar nyelv gyakorláshoz, minden nap egy órában. A beszédtanulás mellett kötött szövegeket is megtanultak a gyermekek.
Továbbá mondatalkotások, találós kérdések az állatokról, társasjátékokkal szókincsfejlesztés is szerepelt a prgramban.

Az elkészült munkadarabokból az utolsó napon kiállítást rendeztünk és ünnepélyesen bezártuk a kézmúves hetet. A rendezvényt színessé tette a gyermekek által megtanult versek, jelenetek és mondókák előadása.
Különösen űnnepélyes és látványos volt, hogy a gyermekek és szülők is csángó viseletben jelentek meg.
Az előadott műsort színesítette az évközben megtanult táncok és dalok előadása.
A szülők megelégedéssel láthatták gyermekeik magyar nyelvi fejlődését, mely kifejezéseikben, hangsúlyaikban jelent meg. Mindezt természetesen jelentősen megalapozta a Magyar Házban év közben tartott foglalkozások sora.

A fejlődés abban is látszott, hogy az óvódáskorúak nehezebben haszálták a magyart – csángó nyelvüket, míg az iskoláskorúaknál ez magasabb szinten jelent már meg.
Azonban még sok és folyamatos munka vár a nyelvet tanítókra.

Köszönetünket fejezzük ki a Fehérvári Kézmúvesek Egyesülete Pusztinán dolgozó tagjainak és az őket támogató Székesfehérvár Város Önkormányzatának, a Magyar Ház dolgozóinak, pedagógusainak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak az eredmények folyamatos fejlődéséhez.

A tábor működését támogatta:

1. Dr Cser-Palkovics András  Székesfehérvár Város Polgármestere

2. Deák lajosné  Önkormányzati képviselő

3. Östör Annamária Önkormányzati képviselő


A képeket a Galériában itt lehet megtekinteni.